Stegvis

Stegvis är en samling företagsledare och företagsägare som arbetar strategiskt för full hållbarhet. Strategiskt hållbarhetsarbete är nödvändigt för långsiktigt livskraftiga verksamheter. Vi står bakom dessa fem ståndpunkter:  

1. Det lönar sig att jobba mot full hållbarhet. 
Det är redan lönsamt och i vårt eget intresse att stegvis utveckla våra organisationer mot full hållbarhet. 

2. Det är möjligt eftersom vi kan arbeta Stegvis.
Vi sätter våra mål med grundläggande hållbarhetsprinciper som villkor för vad som kommer att fungera i framtiden, och tar sedan fram konkreta åtgärder för att strategiskt utveckla våra verksamheter, att vidta åtgärder i rätt takt och i rätt ordning mot våra mål. 

3. Det går för sakta. Vi vill mer. 
Omställningen till en hållbar utveckling går alltför långsamt. Vi vill öka förändringstakten och önskar därför se mer verkningsfulla politiska incitament.

4. Dagens ekonomiska spelregler förstärker kortsiktiga beteenden. 
Den rådande globala ekonomin domineras av normer och flöden som förbrukar vårt ekologiska och sociala kapital. Detta driver oss in i en framtid där oumbärliga ekosystem försvagas och social stabilitet hotas: ökande kostnader som inte syns i dagens ekonomiska redovisning. 

5. Vi kan agera tillsammans idag, vi behöver inte vänta på globala avtal. 
Enskilda organisationer, regioner och nationer behöver inte vänta på globala avtal för att agera på denna uppmaning. Strategisk hållbar utveckling ger oss en konkurrensfördel, samtidigt som den bidrar till den nödvändiga globala omställningen. 

Med utgångspunkt i våra fem ståndpunkter arbetar Stegvis för att utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet i våra egna verksamheter och för att bredda samarbetet med andra aktörer. Stegvis vill stimulera kunskapsspridning och samarbete för hållbar utveckling. På så sätt kan vi vara en positiv förändringskraft i samhället.