Kategorier
Okategoriserad

Stegvis undertecknade gemensamma ståndpunkter för strategiskt hållbarhetsarbete

Den 20 juni undertecknade nätverket Stegvis sina fem gemensamma ståndpunkter som handlar om att strategiskt hållbarhetsarbete både är tillgängligt och lönsamt för företag idag.

– Vi vill att omställningen mot full hållbarhet ska går fortare. Vi önskar mer verkningsfulla politiska incitament så att fler kan framtidssäkra sina verksamheter, säger Karin Bodin VD på Polarbröd och medlem i nätverket. Nätverket Stegvis presenterar sitt arbete på ett seminarium i Almedalen tisdagen den 5 juli.
Stegvis fem ståndpunkter:
1. Det lönar sig att jobba mot full hållbarhet. 
Det är redan lönsamt och i vårt eget intresse att stegvis utveckla våra organisationer mot full hållbarhet. 

2. Det är möjligt eftersom vi kan arbeta Stegvis.
Vi sätter våra mål med grundläggande hållbarhetsprinciper som villkor för vad som kommer att fungera i framtiden, och tar sedan fram konkreta åtgärder för att strategiskt utveckla våra verksamheter, att vidta åtgärder i rätt takt och i rätt ordning mot våra mål. 

3. Det går för sakta. Vi vill mer. 
Omställningen till en hållbar utveckling går alltför långsamt. Vi vill öka förändringstakten och önskar därför se mer verkningsfulla politiska incitament.

4. Dagens ekonomiska spelregler förstärker kortsiktiga beteenden. 
Den rådande globala ekonomin domineras av normer och flöden som förbrukar vårt ekologiska och sociala kapital. Detta driver oss in i en framtid där oumbärliga ekosystem försvagas och social stabilitet hotas: ökande kostnader som inte syns i dagens ekonomiska redovisning. 

5. Vi kan agera tillsammans idag, vi behöver inte vänta på globala avtal. 
Enskilda organisationer, regioner och nationer behöver inte vänta på globala avtal för att agera på denna uppmaning. Strategisk hållbar utveckling ger oss en konkurrensfördel, samtidigt som den bidrar till den nödvändiga globala omställningen.

Stängt för kommentering.