Kategorier
Okategoriserad

Stegvis besökte Northvolt

Den 24 augusti besökte Stegvis Northvolt i Västerås. Det var den första fysiska träffen på ett och ett halvt år. VD Peter Carlsson presenterade bolaget och visade runt.

-Det är en ynnest och mycket hedersamt att få besöka Northvolt och följa arbetet på så nära håll som vi får göra i Stegvis. De skriver industrihistoria, och att få lyssna till Peter Carlsson och se anläggningen var en riktig höjdpunkt, säger Göran Broman, hållbarhetsexpert i Stegvisnätverket.

-Mycket inspirerande tyckte, Gustaf Brandberg, Gullspång invest.

– Omställningen till ett hållbart Sverige drivs i hög utsträckning av företag. Northvolt är för mig det mest spännande industriprojektet som pågår i landet, och att det görs med strategiskt hållbarhetstänk i fokus känns betryggande, säger Karin Bodin, koncern-vd Polarbröd och ordförande i Stegvis.

Kategorier
Okategoriserad

Stegvis undertecknade gemensamma ståndpunkter för strategiskt hållbarhetsarbete

Den 20 juni undertecknade nätverket Stegvis sina fem gemensamma ståndpunkter som handlar om att strategiskt hållbarhetsarbete både är tillgängligt och lönsamt för företag idag.

– Vi vill att omställningen mot full hållbarhet ska går fortare. Vi önskar mer verkningsfulla politiska incitament så att fler kan framtidssäkra sina verksamheter, säger Karin Bodin VD på Polarbröd och medlem i nätverket. Nätverket Stegvis presenterar sitt arbete på ett seminarium i Almedalen tisdagen den 5 juli.
Stegvis fem ståndpunkter:
1. Det lönar sig att jobba mot full hållbarhet. 
Det är redan lönsamt och i vårt eget intresse att stegvis utveckla våra organisationer mot full hållbarhet. 

2. Det är möjligt eftersom vi kan arbeta Stegvis.
Vi sätter våra mål med grundläggande hållbarhetsprinciper som villkor för vad som kommer att fungera i framtiden, och tar sedan fram konkreta åtgärder för att strategiskt utveckla våra verksamheter, att vidta åtgärder i rätt takt och i rätt ordning mot våra mål. 

3. Det går för sakta. Vi vill mer. 
Omställningen till en hållbar utveckling går alltför långsamt. Vi vill öka förändringstakten och önskar därför se mer verkningsfulla politiska incitament.

4. Dagens ekonomiska spelregler förstärker kortsiktiga beteenden. 
Den rådande globala ekonomin domineras av normer och flöden som förbrukar vårt ekologiska och sociala kapital. Detta driver oss in i en framtid där oumbärliga ekosystem försvagas och social stabilitet hotas: ökande kostnader som inte syns i dagens ekonomiska redovisning. 

5. Vi kan agera tillsammans idag, vi behöver inte vänta på globala avtal. 
Enskilda organisationer, regioner och nationer behöver inte vänta på globala avtal för att agera på denna uppmaning. Strategisk hållbar utveckling ger oss en konkurrensfördel, samtidigt som den bidrar till den nödvändiga globala omställningen.

Kategorier
Okategoriserad

Stegvis vill framtidssäkra Sverige

Under parollen The Future of Leadership is Now samlades närmare 200 företagsledare och opinionsbildare kring frågan – How can leaders apply a unifying systems perspective to help society become sustainable? Konferensen arrangerades av företagsnätverket StegVis i närvaro av Hans Majestät Konungen.StegVis-gruppen, det nätverk av svenska företagsledare som bjudit in dagens gäster, presenterade i samband med konferensen uppropet A Call for Future Fit Governance. Det är en uppmaning till strategisk hållbar utveckling, till fler företagare och policy-makers att anamma den vetenskapligt beprövade metodik som sedan 25 år hjälpt företag och kommuner att strukturerat arbeta med att bli framtidssäkrade. Det innebär att ta ett steg vidare, från att arbeta för att verksamheten ska ge så liten miljöbelastning som möjligt, till att systematiskt gå mot målet att vara fullt hållbar.

“Forskning visar att ramvillkoren för hållbar verksamhet är samma för alla, och att det lönar sig för en enskild aktör att strategiskt styra mot dessa ramvillkor, oavsett vad andra gör,” säger Karl-Henrik Robèrt, professor vid Blekinge Tekniska Högskola och grundare av Det Naturliga Steget. “Ett antal bolag har slagit sig samman för att lära sig mer och dela med sig av detta, som de kallar Stegvis-metodiken, och jag är stolt att få vara rådgivare till bolagen i nätverket.”Gruppen instämmer i att det är lönsamt och i det egna intresset att stegvis utveckla sin organisation mot full hållbarhet, oavsett vad andra gör. Utmaningen är att utvecklingen går för sakta. Därför samlas nätverket kring en uppmaning för att framtidssäkra Sverige.

“Vi på Polarbröd ser att det konkreta arbetet med att säkra en hållbar matförsörjning inte kan gå tillräckligt fort utan samarbete över gränserna. Uppgiften att säkra försörjningen av mat i framtiden kräver samverkan företag och branscher emellan, men också med andra, inte minst folkvalda och tjänstemän som fattar beslut om offentlighetens agerande,” säger Anna Borgeryd, koncernstrateg och styrelseordförande på Polarbröd.Dagen inleddes av professor Johan Rockström från Stockholm Resilience Center, som också han underströk vikten av att agera i tid:

“Det är nu vi måste starta ett massivt skifte som alla sektorer och samhällsnivåer anammar. Vi har inte råd att vänta på kommande generationer att agera. Nu behövs gemensamma operationella grundprinciper för strategisk hållbar utveckling. Det är vad dagens seminarium handlar om”, säger Johan Rockström.

Kategorier
Okategoriserad

Lindéngruppen fördjupar sitt engagemang för global hållbarhet – steg för steg

Lindéngruppen är en del av Stegvis, ett nätverk för ledare i företag som är framgångsrika idag – och vill fortsätta vara det imorgon. Inom Stegvis utbyter Lindéngruppen och andra proaktiva företag erfarenheter och identifierar synergier för att påverka samhället i hållbar riktning. Nyligen fattade Lindéngruppen beslut om att fördjupa hållbarhetsarbetet ytterligare och har som ett led i detta inlett en strategisk samverkan med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Lindéngruppen är ett familjeägt företag som fokuserar på långsiktig utveckling av industriföretag genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande. Företaget grundades på 80-talet av Ulf G. Lindén, och har idag växt till att omfatta flera globala företag såsom Beckers, ColArt och Höganäs.

Sedan ett antal år tillbaka har dottern Jenny Lindén Urnes tagit över rollen som ägare och styrelseordförande – och hon leder Lindéngruppen med ett stort engagemang för en hållbar samhällsomställning.

– Det är viktigt för mig och Lindéngruppen att göra allt vi kan för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är jag stolt över att vara en del av StegVis. Förhoppningsvis kan vi som är en del av nätverket visa hur man kan jobba konkret tillsammans för ett hållbart företagande av det slag som framtidens utmaningar kräver, säger Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppens ägare och styrelseordförande.StegVis-metodiken gör det möjligt för företag att sätta sin egen affärsverksamhet i ett globalt hållbarhetsperspektiv och att konkretisera hur den egna verksamheten kan utvecklas strategiskt ochsteg-för-steg, Stegvis, till att bli ett stöd för global hållbarhet snarare än ett bidrag till motsatsen.
– Inom Lindéngruppen utvecklar vi nu en vision för våra verksamheter som säkerställer hållbarhet i det större perspektivet. Genom att tillämpa Stegvis-metodiken får vi en möjlighet att förstå världens utmaningar bättre och därigenom också förbättra våra ekonomiska förutsättningar, säger Jenny Lindén Urnes.Idén Stegvis föddes inom Det Naturliga Steget i Sverige för 26 år sedan. Blekinge Tekniska Högskola – en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, med fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt – är en internationell hub för universitet runtom i världen vilka utvecklar och bedriver forskning på basis av Stegvis-metodiken. Lindéngruppen fattade nyligen beslut om att fördjupa sitt hållbarhetsengagemang och har som ett led i detta inlett en strategisk samverkan med BTH, som innebär en satsning om 15 miljoner kronor över fem år på BTH.
– Inom Lindéngruppen tillämpar vi metoden för strategisk hållbar utveckling som BTH leder forskningen kring. Därför känns en närmare relation med BTH som en naturlig del i vår koncerns intensifierade engagemang för en hållbar samhällsomställning. Jag ser personligen fram emot ett långsiktigt samarbete med BTH kring dessa frågor som hör till vår tids allra viktigaste, säger Jenny Lindén Urnes

Kategorier
Okategoriserad

A Call for Future-Fit Governance

Sustainability is scientifically defined by robust operational principles. Scientific studies of planetary boundaries show global systemic consequences of humanity’s present, unsustainable behavior. We know that the economy currently powering our civilization comes with yet-to-be-payed external costs, some of which are unthinkable: We are fast approaching biophysical tipping points and risk irreversibly pushing the world into a state dangerously unfavorable to civilization and all higher life-forms. The historic COP 21 Paris Agreement shows that, although we still lack sufficient plans even for urgent climate actions, we now have widespread, at least partial, recognition of the need for profound change. This is an urgent call to move further and act faster to secure a sustainable future.

In order for agriculture, fisheries, transportation, housing, industry and other crucial sectors to work in the future, they all need to comply with the sustainability principles. We represent businesses currently working to realize this transition towards sustainability.
We call on business leaders and policymakers at all levels to engage with the Stepwise method, and to adopt and implement sustainability strategies for future-fit governance.