Kategorier
Okategoriserad

Stegvis vill framtidssäkra Sverige

Under parollen The Future of Leadership is Now samlades närmare 200 företagsledare och opinionsbildare kring frågan – How can leaders apply a unifying systems perspective to help society become sustainable? Konferensen arrangerades av företagsnätverket StegVis i närvaro av Hans Majestät Konungen.StegVis-gruppen, det nätverk av svenska företagsledare som bjudit in dagens gäster, presenterade i samband med konferensen uppropet A Call for Future Fit Governance. Det är en uppmaning till strategisk hållbar utveckling, till fler företagare och policy-makers att anamma den vetenskapligt beprövade metodik som sedan 25 år hjälpt företag och kommuner att strukturerat arbeta med att bli framtidssäkrade. Det innebär att ta ett steg vidare, från att arbeta för att verksamheten ska ge så liten miljöbelastning som möjligt, till att systematiskt gå mot målet att vara fullt hållbar.

“Forskning visar att ramvillkoren för hållbar verksamhet är samma för alla, och att det lönar sig för en enskild aktör att strategiskt styra mot dessa ramvillkor, oavsett vad andra gör,” säger Karl-Henrik Robèrt, professor vid Blekinge Tekniska Högskola och grundare av Det Naturliga Steget. “Ett antal bolag har slagit sig samman för att lära sig mer och dela med sig av detta, som de kallar Stegvis-metodiken, och jag är stolt att få vara rådgivare till bolagen i nätverket.”Gruppen instämmer i att det är lönsamt och i det egna intresset att stegvis utveckla sin organisation mot full hållbarhet, oavsett vad andra gör. Utmaningen är att utvecklingen går för sakta. Därför samlas nätverket kring en uppmaning för att framtidssäkra Sverige.

“Vi på Polarbröd ser att det konkreta arbetet med att säkra en hållbar matförsörjning inte kan gå tillräckligt fort utan samarbete över gränserna. Uppgiften att säkra försörjningen av mat i framtiden kräver samverkan företag och branscher emellan, men också med andra, inte minst folkvalda och tjänstemän som fattar beslut om offentlighetens agerande,” säger Anna Borgeryd, koncernstrateg och styrelseordförande på Polarbröd.Dagen inleddes av professor Johan Rockström från Stockholm Resilience Center, som också han underströk vikten av att agera i tid:

“Det är nu vi måste starta ett massivt skifte som alla sektorer och samhällsnivåer anammar. Vi har inte råd att vänta på kommande generationer att agera. Nu behövs gemensamma operationella grundprinciper för strategisk hållbar utveckling. Det är vad dagens seminarium handlar om”, säger Johan Rockström.

Stängt för kommentering.